תקנון לשימוש באתר  –  קמדיס

 1.  רכישת המוצרים באתר זה מוצעת ללקוחות בהתאם לתנאי התקנון התקפים במועד הרכישה. הזמנת ורכישת מוצר באתר זה תחשב כהסכמה לתנאי המכירה על פי תקנון זה.

רשאים לרכוש מוצרים באתר זה גברים ונשים אשר ברשותם תעודת זהות וכרטיס אשראי תקף בישראל, בעלי כתובת בישראל ודואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף החל ממועד פרסומו באתר.

האתר ותקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד נוקט האתר בלשון זכר או נקבה.

קניין רוחני

 1. החברה הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ותכניו, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ובמידע הכלול בו, לרבות העתקה, שכפול, הפצה פרסום וכיו”ב.

המוצרים

 1. מוצרי החברה המפורסמים באתר, מוצעים למכירה כמו שהם.

תיאור המוצרים באתר ו/או צילומים של המוצרים, נועדו להמחשה בלבד, אך אינם מהווים המלצה לשימוש.

 1. החברה רשאית לתקן או לשנות תיאור המוצרים בכל מקרה של טעות או אי התאמה.
 2. המוצרים מוצעים באתר לרכישה לשימוש פרטי ולא מסחרי. החברה רשאית שלא לאשר רכישה כלשהי במקרה של חשש ממשי לרכישה לצורך מסחר במוצרים.

מכירה רגילה

 1. המכירות מתבצעות בכמויות מוגבלות של המוצרים הנמכרים, במחיר קבוע מראש, והמכירה הינה בכפוף למלאי הקיים. מחיר המכירה כולל דמי משלוח (אם יש). המחירים נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע”מ, ככל שחל על פי הדין על המוצר הנדון.
 2. במקרה שחלה טעות חריגה במחיר מוצר כלשהו, החברה רשאית להציע עסקה במחיר הנכון או לא לאשר המכירה.
 3. במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי, על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי, והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה או להמתין להגעת המוצר למלאי, אולם בכל מקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בשל כך. על אף האמור לעיל, במקרה שיחסר מוצר במלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה, ולהשיב ללקוח את הכספים ששילם, אולם הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בשל כך.
 4. החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, להציע מוצרים הנמכרים באתר במחירים מוזלים או לתת הטבות שונות, לרבות קופונים. מימוש הקופונים יתבצע בהתאם להוראות המימוש שיפורסמו באתר. רכישת מוצר במחיר מוזל הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר. ביטול עסקה מחמת פגם תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.

מבצעים באתר

 1. מעת לעת יופיעו באתר הנחות ומבצעים בלעדיים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. 11. הנחות ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר האינטרנט של קמדיס בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות אלא אם צוין אחרת.
 3. החברה רשאית להפסיק כל מבצע לפני הזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן התראה מוקדמת.
 4. באתר ניתן להשתמש בקופוני הנחה שונים שיחולקו ע”י החברה במגוון פעילויות / מועדים – בכל הזמנה ניתן לעשות שימוש בקופון הנחה אחד בלבד – ללא כפל קופונים.

הזמנה

 1. לשם רכישת המוצר באתר, על הלקוח למלא את פרטיו בדף ההזמנה, לרבות שם, מס. טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני, ויתר הפרטים המופיעים בהזמנה.

לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח יקבל אישור ההזמנה ישירות לדואר האלקטרוני שמסר. אישור זה, כולל את מספר אישור ההזמנה, בו יש להשתמש במקרה של פנייה לשירות לקוחות או בירור באשר לעסקה.

פרטי ההתקשרות עם החברה, מצויים בסוף התקנון.

 1. 16. אם הלקוח מסר פרטים כוזבים, רשאית החברה לבטל את העסקה, ולחייב את הלקוח בדמי המשלוח, במידה והמוצר נשלח לכתובת כוזבת (שאינה נכונה).

הזנת פרטים כוזבים, מהווה עבירה פלילית לפי הוראות חוק העונשין.

תשלום

 1. 17. תשלום עבור הזמנת מוצר באתר, יתבצע באמצעות כרטיס חיוב תקף בישראל, הנושא את שמו של הלקוח בלבד.

כרטיסי החיוב המכובדים באתר זה הינם: ויזה; מאסטר כארד; אמריקן אקספרס; לאומי קארד; ישראכרט.

עסקה למכירת מוצר באתר, אינה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. מועד העסקה הינו מועד קבלת האישור של חברת האשראי.

בכל מקרה שהעסקה לא הושלמה, תוך 7 ימים ממועד ההזמנה, בשל סירוב חברת האשראי, החברה רשאית להתייחס לעסקה כמבוטלת.

אספקה

 1. 18. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת השליחויות מטעמנו. דמי המשלוח הינם קבועים ועומדים על 20 ₪, ובהזמנה מעל 170 ₪ המשלוח יהיה בחינם. ללא קשר למיקום היישוב אליו מתבצע המשלוח, ובלבד והיישוב נכלל ברשימת היישובים של חברת השליחויות. מועדי האספקה ורשימת היישובים מצויה באתר חברת השליחויות – http://bit.ly/2ek2xCX
 2. אספקת המוצרים על ידי חברת המשלוחים, הינה בתחומי ישראל בלבד, וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיו”ב). בערים וביישובים בין גדרה לחדרה זמני המשלוח יהיו עד 4-5 ימי עסקים. המשלוחים לכל אזורי המגורים שמחוץ לגבולות אלה יהיו עד 6 ימי עסקים מיום ההזמנה.
  *"יום ההזמנה" הוא עד השעה 20:00. הזמנה שתתבצע לאחר שעה זו נכנסת ליום העסקים הבא.
 3. איחור במועד האספקה, מכל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות לקבלת פיצויים או כספים כלשהם, למעט זכותו לבטל העסקה, בהתאם לאמור בתקנון זה.
 4. הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה, וזאת בתנאי שציין זאת בהזמנה. במקרה של איסוף עצמי, לא יתווספו דמי משלוח, עם זאת לא תינתן הנחה נוספת בגין איסוף עצמי של החבילה.

ביטול עסקה והחזרת מוצר

 1. על פי הדין, הלקוח רשאי לבטל העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. ביטול העסקה יתאפשר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הודעה בכתב שתשלח למשרדי החברה.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא שימוש.

החברה תחזיר ללקוח את מלוא הסכום ששילם עבור המוצר, תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר בחזרה, ובלבד והמוצר באריזתו המקורית, ולא שומש. החזר התשלום ללקוח יתבצע אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשתה הרכישה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה באתר, מלקוח שניצל לרעה את מדיניות ההחזרה של החברה.

 1. החברה רשאית לבטל עסקה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה;
 • אם בהזמנה מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון;
 • אם הלקוח השתמש בשירותי האתר לביצוע מעשה לא חוקי על פי דיני מדינת ישראל , או כדי לאפשר, לסייע או להקל על ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הלקוח חייב כספים לחברה, ולא פרע חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהיא;
 • אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה;
 • פריטים לא זמינים;
 • נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר, ובין אם בתיאור המוצר;
 • ארעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית שמנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין;
 • במקרה של כוח עליון או פעולת מלחמה או איבה או טרור או כל דבר אחר שמונע המשך ביצוע מכירה תקין;
 • בוצעה הזמנה כפולה;

אי התאמה

 1. במקרה של אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו ללקוח בעת הרכישה, זכאי הלקוח לקבל מוצר חליפי מתאים, ללא עלות. הלקוח מוותר על זכות זו, אם לא הודיע על אי ההתאמה תוך חודש מהתאריך שבו גילה הלקוח על אי ההתאמה.

במקרה של ביטול עסקה בגין אי התאמה, יחולו הוראות בדבר ביטול עסקה והחזרת המוצר המפורטות לעיל.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. אבטחת המידע באתר זה עומדת בתקנים גבוהים של אבטחת מידע ברשת. האתר עובד בתקן pci-dss בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה, כך שפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות אינו נשמר כלל בשרתי האתר. בצורה זו נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות.
 2. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות. החברה לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבון הלקוח, לצד שלישי, למעט מקרים הכרחיים להשלמת העסקה, ההזמנה, או המשלוח.
 3. לשם אבטחת פעולות הלקוחות ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולשים. פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה והונאה.
 4. בזמן הביקור באתר, שומר שרת האתר קבצי עוגיות (cookies), המשפרים את חווית הגלישה של הלקוח. השימוש בקבצים אלו הינו אוטומטי וללא פיקוח אדם.
 5. מידע המתקבל במסגרת רכישת מוצר, ישמש רק לצורך ביצוע פעולה זו ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן, לשם השלמת הרכישה (חברת אשראי, חברת השליחויות).
 6. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שיגרם ללקוח או מי מטעמו, ככל שיעשה שימוש במידע של הלקוח על ידי צד שלישי ללא הרשאה, במקרים שאינם בשליטת החברה, או הנובעים מכוח עליון או ממעשה מכוון של צד שלישי.
 7. החברה תמסור את המידע של הלקוח על פי צו שיפוטי המורה על כך.

החוק החל וסמכות השיפוט

 1. על תקנון זה, יחול החוק הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לתקנון זה, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.

פרטי קשר

כתובת: קריית עתידים רחוב 2234, בניין 7, כניסה 1 צפונית, קומה 4, תל אביב

שעות פעילות: 09:00-17:00

טלפון - שירות לקוחות: 058-7151586

טלפון - משרדים: 03-512-4500

דואר אלקטרוני: info@kamedis.com